Komu souhlas udělujete

Vyplněním a odesláním Vaší e-mailové adresy udělujete souhlas společnosti MODUS, spol. s r.o., IČ 49976796, DIČ CZ49976796 se sídlem Žižkova 273, 252 25, Jinočany, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 121954, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), aby zpracovávali zejména níže uvedené osobní údaje.

E-mailová adresa

Účel zpracování osobních údajů

E-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání zasílání obchodních sdělení. (obchodních a reklamních e-mailů). Odpovědi ze zaslaných dotazníků budou zpracovávány za účelem přizpůsobení obsahu obchodních sdělení.

Zrušení souhlasu

Souhlas se zasíláním informačních e-mailů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v informačním e-mailu. Po zrušení souhlasu již další informační e-maily neobdržíte.