Společnost MODUS vznikla před více jak 20 lety na zelené louce a přesto patří k nejvýznamnějším producentům osvětlovací techniky v České republice a k významným exportérům v tomto průmyslovém odvětví.

1994 – Založení společnosti dohodou majitelů několika menších firem na společném programu.
1995 – 1996 - Opuštění filozofie nakupování subdodávek a první úvahy o vlastní výrobě
1996 – 1997 - První větší investice do vlastní technologie (Děrovací lis LDR25-C)
1998 – Nákup nemovitostí v České Lípě k vybudování výrobní provozu
1999 – Zřízení chráněné dílny pro naše spoluobčany se sníženou pracovní schopností
1999 – Zavedení systému řízení jakosti a získání certifikátu ISO 9001:2000. Certifikace u německé společnosti Dekra Certification GmbH.
2000 – Nákup nemovitosti pro provozovnu Třebíč
2004 – Vybudování nového obchodního centra v Jinočanech u Prahy.
2007 – Zakoupení a přesun výroby do nového výrobního areálu v průmyslové zóně České Lípy.
2007 – Realizace doposud největších investičních cílů v oblasti moderní výrobní technologie
2008 - 2011 – Pořízení dalších výrobních technologíí pro lepší kvalitu výroby a navýšení kapacity
2012 - Začínáme psát novou kapitolu společnosti, pořizujeme první osazovací automat na LED čipy, začínáme s vlastní výrobou LED modulů, které následně instalujeme v našich výrobcích
2013 - Nákup nového děrovací centra Finn-Power
2014 - Pořízení vlastních svařovacích automatů pro výrobu kovových svítidel s IP65 a některých kancelářských svítidel.
2015 - Nákup druhého osazovacího stroje na LED moduly
2015 - Pořízení technologie na zpracovávání plastů - jako jedni z mála výrobců v Evropě produkujeme LED panely kompletně vyrobeny v EU
2016 - Nákup třetího osazovacího stroje na LED moduly
2016 - Pořízení nové lakovny
2017 - Stavíme přístavbu v obchodním oddělení Jinočany (kanceláře a školící místnost)
2018 - Příprava na přechod k platformě "Průmysl 4.0" - digitalizace a optimalizace procesů