V několika posledních letech vzrostl prodej LED svítidel na všech světových trzích. Světelné diody umožnily vyrábět svítidla, která za dob zářivek nebylo možné zkonstruovat, a to převážně tenké LED panely. Zákazníci si toto řešení velmi oblíbili a LED panely se začaly objevovat jako náhrady kancelářských mřížkových svítidel. Je to ale jediné správné řešení?

 

 

Při hledání umělých zdrojů světla lidstvo postupně došlo od louče přes žárovky až k nízkotlakým výbojkám. Jedním ze zdrojů patřících do této kategorie jsou lineární zářivky, které se osvědčily jako vhodné k osvětlování interiérů. Pro osazení těmito zdroji bylo třeba svítidla připravit tak, aby ideálně využila jejich světelný tok a rozložení svítivosti. Vývoj takovýchto svítidel trval desítky let a na jeho konci zůstalo jako optimální řešení pro profesionální osvětlování kanceláří právě svítidlo s hliníkovou parabolickou mřížkou. Mřížkové svítidlo se pro zmíněné použití ve své době vlastně stalo etalonem. Výhoda těchto optických systémů vzrostla s nástupem osobních počítačů, neboť správná optická mřížka zabraňovala odleskům světla od monitorů.

Současná doba však ve všech oborech vyžaduje účinné, ekonomicky úsporné a ekologicky šetrné technické výrobky a výrobní postupy. Tento trend se nevyhnul ani světelné technice, a tak moderní výrobci postupně osazují své produkty LED čipy. To jsou nyní světelné zdroje s nejlepším možným měrným výkonem v lumenech na watt.

Vývoj svítidel s LED čipy prošel několika fázemi. Jednou z prvních bylo vystrojování klasických zářivkových svítidel trubicemi osazenými LED čipy. Nicméně takováto konstrukce není zcela vhodná, protože zářivka má od trubicového LED zdroje odlišnou distribuci světla. Světelné charakteristiky jsou pak jiné, než jak je návrhář svítidla zamýšlel. Také se často objevují problémy s odvodem tepla z LED trubic, které vedou ke zkrácení života použitých LED čipů.

Současným nejvhodnějším přístupem je použití modulu libovolné délky s LED čipy v množství podle potřeby. Takto vzniklý tenký a dlouhý modul je možné osadit do svítidla a přizpůsobit optiku jeho rozložení světla. Tato konstrukce je využívaná i u velmi populárních LED panelů, kde je LED modul orientován světelnou částí do hrany světlovodné desky, tzv. edge-light technology, která rovnoměrně rozsvítí celou plochu LED panelu. LED panel pak připomíná nejen svým vzhledem, ale i rozložením svítivosti klasické svítidlo s opálovým krytem na čtyři 18W zářivky (obr. 1).

 

 

Obrázek 1 - Rozložení svítivosti LED panelu MODUS Q

Obrázek 2 - Rozložení svítivosti svítidla s opálovým krytem MODUS IKO418600EP 

 

Svítidlo s opálovým krytem se používalo i v éře zářivek. Zejména když zákazník požadoval svítidla s homogenní svíticí plochou. Popřípadě byly vhodné do prostorů vyžadujících vyšší krytí svítidel. Použití opálového krytu je však na úkor kvality rozložení svítivosti svítidla. Mřížkovým svítidlem lze rovnoměrně osvětlit větší plochu, kdežto svítidlo s opálovým krytem směruje velkou část světelného toku přímo pod svítidlo. To platí i pro LED panely. Na obr. 2 z výpočetního programu WILS 7 je patrné, že LED panel koncentruje výkon pod sebe a poměrně velkou částí osvětluje i zdi, na kterých není osvětlení zapotřebí.

 

 

Obrázek 3 - Porovnání svítidel firmy MODUS, spol. s r. o.: mřížkové LED svítidlo IS (vlevo) a LED panel Q při shodném světelném toku 3 900 lm

 

 

Při pohledu na technické řešení klasického mřížkového svítidla je zřejmé, že optická část je konstruována tak, aby využila co možná nejvíce světla vycházejícího ze zářivky. Ta vyzařuje světlo v celém svém povrchu, tedy více než polovina světla je orientována do vnitřku svítidla, čemuž jsou přizpůsobeny reflektory, které světlo vracejí odrazy zpět tam, kde je to třeba.

Konstrukce mřížkového LED svítidla je odlišná právě v tom, že modul s čipy se nachází ve spodní části svítidla. LED čipy jsou celým svým vyzařovacím úhlem orientovány ve směru osvětlované plochy. Mřížka ve svítidle je určena hlavně k rozptýlení světla a optimalizaci křivky, ale nevznikají ztráty odrazy v takové míře jako u klasických zářivkových svítidel. V důsledku toho je tedy zachována výhodná distribuce světla, ale vzhledem k větší účinnosti mřížky pro LED svítidla je zdroj lépe využíván (obr. 3).

 

 

Obrázek 4 - Porovnání rozložení svítivosti mřížkového svítidla MODUS IS

Obrázek 5 - Porovnání rozložení svítivosti svítidla MODUS I418AL600EP

 

I z hlediska minimalizaci oslnění, tzv. činitele UGR, je výhodnější svítidlo mřížkové konstrukce oproti LED panelu, a to hlavně v měkčím osvětlení celkového prostoru dosaženým již popsaným rozptýlením světla. S LED panelem je sice možné dosáhnout podobného efektu, ale pouze se speciální prizmatickou rozptylnou deskou, přičemž se ale už ztrácí např. výhoda snadného čištění svítidla. Navíc prizmatické kryty mají nižší propustnost, tedy účinnost svítidla klesá a při stejném příkonu je světelný výkon nižší. Při použití lepších materiálů, které kompenzují tuto ztrátu, roste výrobní cena LED panelu.

Mřížková svítidla však nemusí být jen vestavná do sádrokartonových či rastrových stropů. Jedním z podobných klasických typů osvětlení interiérů, ale pro instalace na pevné stropy je přisazené mřížkové svítidlo osazené dvěma zářivkami o příkonu 36, popřípadě 58 W. Náhradu při sazeného svítidla v provedení LED lze za použití stejných principů vyrobit. Navíc díky menšímu světelnému zdroji umístěnému zcela ve spodní části svítidla je možné přisazená svítidla zhotovit nižší, než jsou klasická trubicová.

Pro reprezentativnější prostory je možné vyrobit svítidla s elegantnějším korpusem, ale s identickou optickou částí. Kromě vhodného rozložení svítivosti lze také vyhovět náročnému vkusu zákazníka s většími požadavky na design. Designová svítidla s mřížkou jsou velmi vhodná i pro závěsnou montáž. Pro tuto instalaci je možné svítidlo doplnit dalším světelným zdrojem, tentokrát na horní straně svítidla – určeným k osvětlení stropu. Nepřímá složka osvětlení změkčí celý prostor interiéru a uživatel tak dosáhne velmi příjemného a zároveň funkčního osvětlení.

Po shrnutí výhod je jisté, že implementací mřížky jako optického systému do LED svítidla si získaný produkt zachovává výhody klasického mřížkového svítidla v podobě optimálního rozložení svítivosti. Na rozdíl od klasických trubicových svítidel ale nevznikají ztráty při odrazech nutných pro přerozdělení světla do správného směru. A zároveň zůstávají výhody LED zdrojů co do úspory a efektivity. Také rozložení světla je lepší, než jaké je možné získat z LED panelů.

Z uvedených svítidel vyrábí firma MODUS, spol. s r. o., svítidlo MODUS IS, jež svým výkonem a rozměry nahrazuje klasická mřížková svítidla. K dispozici jsou varianty pro vestavnou montáž do rastrových či sádrokartonových stropů. Obdobné je svítidlo MODUS FL (obr. 4), které lze přisadit nebo pomocí příslušenství vestavět.

 


MODUS IS

 

     Svým výkonem a rozměry nahrazuje klasická mřížková svítidla. K dispozici jsou varianty pro vestavnou montáž do rastrových či sádrokartonových stropů.


MODUS FL

 

     Svítidlo, které lze přisadit nebo pomocí příslušenství vestavět. Svítidlo má oproti klasicky vypadajícímu svítidlu MODUS IS neotřelý vzhled.


MODUS LLL

 

     Pro přisazenou montáž, které nahrazuje klasické mřížkové svítidlo MODUS LLX. Zachovány byly rozměry a k nim adekvátní výkon pro snadnější nahrazování v již existujících instalacích. Oproti předchůdci je svítidlo navíc nižší o 13 mm.


MODUS EVAL

 

     Alternativou pro MODUS LLL, vzhledově připomínající jednotrubicové svítidlo s minimalistickým designem.


MODUS AREL

 

     Designové, ale zároveň funkční svítidlo je pro elegantnější vzhled běžně vyráběno v šedé barvě. Instalace je možná přisazením, popř. zavěšením. Pro pouze zavěšenou montáž je nabízena varianta s indirektní světelnou částí osvětlující strop nad svítidlem. Díky dvouokruhovému zapojení je možné ovládat přímou a nepřímou složku zvlášť.


 

MODUS AREL AS

 

     Novinka, nabízená v bílé barvě, je svítidlo s asymetrickým rozložením svítivosti, jež je vhodné k osvětlení školních tabulí a jiných svislých ploch.