Firemní program určený pro výpočty umělého osvětlení interiérů dle ČSN EN 12 464-1 a veřejného osvětlení dle ČSN EN 13 201 - pouze pro svítidla vyráběná firmou MODUS.

Program umožňuje výpočty tokovou a bodovou metodou, výpočty činitele oslnění UGR, výpočty mezních jasů a výpočty jasů vozovek. Hodnocení oslnění podle jasů svítidel (mezních jasů). Svítidla je možno rozmísti manuálně zadáním souřadnic x, y, z nebo automaticky dle počtu nebo roztečí svítidel. Svítidla je možno v prostoru umisťovat i pod libovolným úhlem natočení. Programem lze řešit i osvětlovací soustavu s překážkami.

Grafický výstup je možno nastavit na pohledy od jednotlivých stěn, stropu a podlahy, vyplnění ploch, popis ploch, popis v kontrolních bodech, izolinie v bodech zrakového úkolu a plastické zobrazení osvětlenosti v prostoru.

Program umožňuje využívat zobrazení ve 2D (plošné) a 3D (prostorové).

Pro prohlížení typů a parametrů svítidel, včetně křivek svítivosti, slouží v programu databáze svítidel. Program umožňuje přímou oboustrannou komunikaci s programy AutoCAD.

WILS 7

Nová verze výpočetního programu WILS je k dispozici ZDE na stránkách vývojáře software